Όροι Χρήσης

Η παραγγελία του πελάτη μπορεί να ακυρωθεί για κάποιον απο τους παρακάτω λόγους: α) Μη εξόφληση της παραγγελίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος όταν ο τρόπος πληρωμής είναι η κατάθεση σε τράπεζα. β) Σε περίπτωση που δεν γίνεται από τον πελάτη σωστή χρήση του συστήματος παραγγελίας. γ) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρηση:  Εντός 14 εργάσιμων ημερών. Τα χρήματα της επιστροφής αποστέλλονται εντός 10 εργάσιμων ημερών απο την ημερομηνία που έχει επικοινωνήσει ο πελάτης με το info@filioworkouts.gr ωστε να ξεκινήσει η διαδικασία.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν την περιήγηση σας στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Κάνοντας χρήση του δικτυακού μας τόπου, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε παρακαλούμε όπως απέχετε από κάθε περαιτέρω χρήση του δικτυακού τόπου.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν δωρεάν να έχουν πρόσβαση στην αρχική σελίδα του δικτυακού μας τόπου και να περιηγηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές του, χωρίς να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία. Πράγματι εντοπίζουμε τις πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς από το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας από την οποία φτάσατε σε εμάς (αναφερόμενο URL), τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε, την ώρα και την ημερομηνία της πρόσβασης, καθώς και άλλες πληροφορίες που δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα σας. Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς οι οποίες συλλέγονται αυτόματα από το διακομιστή μας, όπως η διεύθυνση IP σας και το όνομα χώρου (domain name). Το www.filioworkouts.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από το διακομιστή και το πρόγραμμα περιήγησης για να προσαρμόσει τις προσφορές και παρουσιάσεις της ξεχωριστά στον καθένα από εσάς εφόσον υποβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Για την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητας τους, όπως την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Με την παροχή αυτών των πληροφοριών, παρέχετε ταυτόχρονα και τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το www.filioworkouts.gr. Μπορεί επίσης να συγκεντρώσουμε πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για σκοπούς χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου με σκοπό την βελτίωση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Τέτοιες πληροφορίες δεν θα περιέχουν οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία μπορεί να φανερώσουν την ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη. Με την υποβολή των στοιχείων σας αποδέχεστε τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστοτόπου μας. Εάν υπάρξει αλλαγή στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας, θα αναρτήσουμε τους καινούργιους όρους σε αυτή την σελίδα, ούτως ώστε να είσαστε ενημερωμένοι με τον τρόπο που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται με την αποδοχή των πιο πάνω αλλαγών στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα αρχεία cookies είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την ιστοσελίδα του www.filioworkouts.gr για τον εντοπισμό ενός χρήστη, όταν κινείται στην ιστοσελίδα της. Ο φυλλομετρητής (‘browser’) σας μπορεί να ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να σας επιτρέπει να ελέγχετε την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση cookies, ή να σας προειδοποιεί σε κάθε περίπτωση αποστολής ενός αρχείου. Ο φυλλομετρητής σας μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε συγκεκριμένα αρχεία (session based IDs και persistent cookies) στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, τα οποία προσδιορίζουν τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρχεία cookies για να προσωποποιήσουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας. Ο φυλλομετρητής της ιστoσελίδας σας (Web Browser) μπορεί να ρυθμιστεί με τρόπο που να σας επιτρέπει την αποδοχή ή την απόρριψη των αρχείων cookies, ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αποστέλλεται ένα αρχείο cookie για εσάς. Αν ο browser σας έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookies, οι ιστοσελίδες που επιτρέπουν τα cookies δεν θα αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις σας κατά την επιστροφή σας στο δικτυακό τόπο, ενώ κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μπορεί να χαθούν.

Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, η επιλογή και η διάταξη τους, προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή/και άλλως οπως δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού, δεδομένων ή υπηρεσιών της πύλης μας μπορεί να παραβιάζει την σχετική νομοθεσία. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους πιο πάνω όρους, το www.filioworkouts.gr δεν εξουσιοδοτεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο την χρήση του πιο πάνω περιεχόμενου. Απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή, αναδημοσίευση, προβολή, μετάδοση, τροποποίηση ή πώληση των videos της παρούσας ιστοσελίδας. Απαγορεύεται ρητώς οποιοδήποτε χρήση μεθόδου data mining, ή παρόμοιας μεθόδου συλλογής δεδομένων σε σχέση με την ιστοσελίδα. Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του site του www.filioworkouts.gr που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του www.filioworkouts.gr. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών και το περιεχόμενο του www.filioworkouts.gr. Τo λογότυπο, οι φωτογραφίες, και τα βίντεο είναι αποκλειστικής κυριότητας του www.filioworkouts.gr και απαγορεύεται ρητώς η αναδημοσίευσή τους σε ιστοσελίδες τρίτων χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την χρήση των υπηρεσιών του www.filioworkouts.gr όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου (site) που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον κάτοχο του διαδικτυακού τόπου ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες – χρήστες του Internet αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας τα οποία μας παρέχετε για προωθητικές ενέργειες. Μπορεί επίσης να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Όταν μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτους που εργάζονται για λογαριασμό του www.filioworkouts.gr, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την έγγραφη συμμόρφωση τους με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του www.filioworkouts.gr. Εκτός των ως άνω αναφερομένων, το www.filioworkouts.gr δεν θα κοινοποιήσει προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Μπορεί επίσης να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με ειδικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για υπηρεσίες ή/και προϊόντα από τρίτους τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε προβείτε σε απεγγραφή (unsubscribe).

error: Το περιεχόμενο της σελίδας προστατεύεται !!